Báo giá

Giá bán áo cưới áp dụng với năm nhóm áo cưới như sau:

Báo giá Hình ảnh minh họa

+ Nhóm áo cưới I: (nhóm áo cưới đơn giản)
- Sản phẩm chủ yếu chất liệu đơn giản, áo mầu ngắn
- Giá thuê 100.000đ đến 300.000đ/lượt
- Giá bán giao động từ 300.000đ đến 500.000đ
(giá này có thể áp dụng cho Nhóm áo cưới II khi khách hàng mua áo với số lượng lớn hoặc đặt hàng dài hạn với chúng tôi)

+ Nhóm áo cưới II:
- Giá thuê 300.000đ đến 700.000đ/lượt
- Giá bán giao động từ 500.000đ đến 900.000đ.


(giá này có thể áp dụng cho Nhóm áo cưới II khi khách hàng mua áo với số lượng lớn hoặc đặt hàng dài hạn với chúng tôi)

+ Nhóm áo cưới III:
- Giá thuê 700.000đ đến 1.000.000đ/lượt
- Giá bán giao động từ 900.000đ đến 1.500.000đ;


(giá này có thể áp dụng cho Nhóm áo cưới II khi khách hàng mua áo với số lượng lớn hoặc đặt hàng dài hạn với chúng tôi)

+ Nhóm áo cưới IV:
- Giá thuê 1.000.000đ đến 2.000.000đ/lượt
- Giá bán giao động từ 1.500.000đ đến 3.000.000đ;

+ Nhóm áo cưới VIP:
- Giá thuê từ 2.000.000đ/lượt trở lên (có thể có mẫu không chúng tôi không cho thuê)
- Giá bán từ 3.000.000đ trở lên
- Sản phẩm tùy theo nhu cầu đặt hàng của quý khách giá sẽ tăng dần

Lưu ý:
- Theo giá thuê trên, cô dâu được giữ váy cưới từ một đến hai ngày. Trong các trường hợp đặc biệt, số  ngày giữ váy cưới của cô dâu có thể được kéo dài hơn theo sự thoả thuận giữa khách hàng với nhân viên Áo Cưới VIP nhưng không quá năm ngày.

- Giá bán áo cưới như trên chưa bao gồm các phụ kiện đi cùng.

- Ưu tiên cho tất cả những khách hàng mua hàng với số lượng lớn, mở ảnh viện hoặc đặt hàng dài hạn với chúng tôi.